Program Pembangunan Sukan Pembangunan Atlet

Posted on by

Dasar Sukan Negara (DSN) telah menggariskan dua peranan utama Institut Pengajian Tinggi (IPT) iaitu untuk menggalakkan pelajar mengambil bahagian dalam aktiviti sukan secara aktif dan menyediakan peluang belajar kepada atlet sukan di Universiti. Load Crack Phpbb3 Hash. Kedua-dua peranan ini bertanggungjawab memberi garis panduan dalam usaha penyelarasan keseimbangan dan kesinambungan prestasi akademik dan pencapaian dalam bidang sukan di IPT.

Program Pembangunan Sukan Pembangunan Atlet

Ramai yang berpendapat bahawa kecemerlangan sukan akan berkubur sebaik sahaja pelajar-pelajar menjejakkan kaki ke Institusi Pengajian Tinggi. Perkara ini tidak sepatutnya berlaku jika langkah-langkah pendekatan yang betul dilakukan. Bagi tujuan ini Kementerian Pengajian Tinggi akan memainkan peranan secara khusus dalam memastikan pelajar IPT yang bergiat dalam sukan dijaga kebajikannya dan dapat terus bergerak secara aktif tanpa mengabaikan pembangunan akademik pelajar. IPT yang merangkumi Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA), Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS), Politeknik dan Kolej Komuniti akan bekerjasama secara bersepadu dengan Majlis-majlis Sukan IPT iaitu Majlis Sukan Universiti-Universiti Malaysia (MASUM), Majlis Sukan IPTS Malaysia (MASISWA), Majlis Sukan Politeknik (MSP) dan Majlis Sukan Kolej Komuniti (MASKOM) untuk memastikan program-program pembudayaan sukan di IPT berjalan lancar seperti mana dirancang. Perkara ini selaras dengan DSN yang dibentuk supaya semua pihak termasuk IPT dapat merancang, melaksana, membangun dan membudayakan sukan di IPT serta meneruskan program pembangunan sukan. Seterusnya menyediakan program sukan yang mencukupi, melatih dan melahirkan pakar-pakar sains sukan serta mengadakan kerjasama dengan pelbagai agensi kerajaan, swasta, persatuan sukan dan badan-badan sukan universiti antarabangsa. Telugu Comic Stories. Installing Ht-1000-y2k. DPSIPT pula diwujudkan bagi merealisasikan hasrat Kerajaan untuk terus membangunkan sukan di IPT berdasarkan semangat DSN untuk memberi ruang kepada IPT untuk berada di persada utama dalam gerakan pembangunan sukan negara.

Pelaksanaan program. Mewujudkansuasanakeadaanpersekitaranpembelajaran sukan agar membolehkan atlet. PROGRAM PEMBANGUNAN SUKAN. Beliau berjaya mengatur pelbagai program pembangunan atlet dan kursus akreditasi. Persatuan sukan yang tiada struktur program pembangunan dari peringkat akar. PERSATUAN Sukan Luncur. Idroose Tambarin.Beliau berjaya mengatur pelbagai program pembangunan atlet dan kursus akreditasi kejurulatihan bagi sukan di bawah. Program Pembangunan Akdemik Atlet 6. Program Pembangunan Pengajian Sukan di IPT 7. Program Promosi dan Jaringan Kerja.

Comments are closed.